Youth Music Instructor, Lewis & Harris Schools

Favourite Comhairle nan Eilean Siar
Ref no: CNS00867
Closes: Monday, 31st July 2017
Published: Thursday, 13th July 2017
Location: Stornoway Primary School, Jamieson Drive, Stornoway, Isle of Lewis
Salary: £26,895 - £35,181 per year
Hours: 15.00 hours per week
Contract Type: Permanent
Position Type: Part Time
Organisation: Comhairle nan Eilean Siar
Category: Education
Sub-category: Primary Education

Job Description

Bidh sibh a’ toirt seachad oideachadh ciùil to sgoilearan ainmichte air leth no mar bhuidheann a’ dèanamh cinnteach gu bheil na ghabhas de sgoilearan a’ faighinn cothruim air oideachadh ciùil. You will provide quality music tuition to assigned pupils on an individual or group basis ensuring that as many pupils as possible are afforded the opportunity of music tuition.

Requirements

Feumaidh teisteanas proifeasanta iomchaidh a bhith aig an neach soirbheachail no teisteanas anns a’ chuspair còmhla ri comas teagaisg air barrachd air aon ionnstramaid. Feumaidh tu a bhith fileanta sa Ghàidhlig. The successful candidate must a relevant professional diploma or qualification in subject area along with the ability to teach multiple instruments. Fluency in Gaelic is essential.

The Individual

Tha an dreuchd part-ùine, maireannach agus tha an tuarastal a rèir na riaghailtean gnàthaichte agus cuibhreann eileanan iomallach de £2, 048 na chois (pro rata airson dreuchdan pàirt-ùine). The above instructor post is a part time, permanent position and the salary is in accordance with current regulations plus £2,048 distant islands allowance (pro rata for part time posts).